Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G826

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G82 - Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

 


 

comments powered by Disqus