Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G558

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G55 - Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus