Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G553

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G55 - Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus