Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G549

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G54 - Poruchy nervových koreňov a spletí

 


 

comments powered by Disqus