Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G546

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G54 - Poruchy nervových koreňov a spletí

 


 

comments powered by Disqus