Akútna diseminovaná encefalitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G040

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G04 - Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis

 


 

comments powered by Disqus