Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D759

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D75 - Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

 


 

comments powered by Disqus