Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D71

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

 


 

comments powered by Disqus