Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou kratšou ako 4 dni

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D701

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D70 - Agranulocytóza

 


 

comments powered by Disqus