Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D484

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D48 - Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania

 


 

comments powered by Disqus