Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D440

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D44 - Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania

 


 

comments powered by Disqus