Nezhubný nádor mieška (skróta)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D294

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D29 - Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus