Nezhubný nádor semenníka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D292

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D29 - Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus