Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D239

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D23 - Iné nezhubné nádory kože

 


 

comments powered by Disqus