Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D236

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D23 - Iné nezhubné nádory kože

 


 

comments powered by Disqus