Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D234

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D23 - Iné nezhubné nádory kože

 


 

comments powered by Disqus