Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D233

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D23 - Iné nezhubné nádory kože

 


 

comments powered by Disqus