Melanocytový névus, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D229

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D22 - Melanocytové (pigmentové) névy

 


 

comments powered by Disqus