Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D223

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D22 - Melanocytové (pigmentové) névy

 


 

comments powered by Disqus