Karcinóm in situ, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D099

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D09 - Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií

 


 

comments powered by Disqus