Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D076

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D07 - Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus