Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D069

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D06 - Karcinómy in situ krčka maternice

 


 

comments powered by Disqus