Karcinóm in situ inej časti krčka maternice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D067

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D06 - Karcinómy in situ krčka maternice

 


 

comments powered by Disqus