Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D059

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D05 - Karcinómy in situ prsníka

 


 

comments powered by Disqus