Karcinóm in situ kože na iných miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D048

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D04 - Karcinómy in situ kože

 


 

comments powered by Disqus