Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D046

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D04 - Karcinómy in situ kože

 


 

comments powered by Disqus