Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D044

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D04 - Karcinómy in situ kože

 


 

comments powered by Disqus