Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D043

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D04 - Karcinómy in situ kože

 


 

comments powered by Disqus