Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D041

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D04 - Karcinómy in situ kože

 


 

comments powered by Disqus