Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D037

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D03 - Melanóm in situ

 


 

comments powered by Disqus