Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D033

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D03 - Melanóm in situ

 


 

comments powered by Disqus