Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D031

Kapitola: II. Nádory
Skupina: D03 - Melanóm in situ

 


 

comments powered by Disqus