Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C058

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C05 - Zhubný nádor podnebia

 


 

comments powered by Disqus