Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C039

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C03 - Zhubný nádor ďasna

 


 

comments powered by Disqus