Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C031

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C03 - Zhubný nádor ďasna

 


 

comments powered by Disqus