Žalúdok

Žalúdok (ventriculus, gaster) je svalový vakovitý orgán spojený s pažerákom. Je uložený v dutine brušnej pod ľavou klenbou bránicový. Tvarom pripomína zahnutý vak.

Príznaky

žalúdok

Anatomicky na ňom opisujeme zakrivenie, vstup pažeráka a výstup do duodena (dvanástnika).

Jedná sa o tieto anatomické oblasti:

  • curvature major - čo je zakrivenie ľavého okraja, teda vyklenutie doľava dole,
  • curvature minor - je názov pre zakrivenie pravého okraja, ktorého konkavita je obrátená doprava hore,
  • cardiea čiže hrablice - čo je vústění pažeráka do žalúdka,
  • pylorus čiže vrátnik - posledná časť žalúdka, zúžené miesto, ktorým nadväzuje na duodenum.

Ďalej môžeme na žalúdku popísať jednotlivé jeho oddiely - fundus ventriculi (dno) - časť najbližšie bránicu, corpus ventriculi - telo žalúdka a pars pylorica (vrátnika) - oblasť, kde prechádza do pažeráka.

Pri príjme potravy sa žalúdok môže zväčšiť, jeho veľkosť je teda variabilná. Prázdny žalúdok máva objem cca 1-1,5 litra.

Sliznice žalúdka

Sliznice žalúdka je tvorená jednovrstvovým cylindrickým epitelom, na ktorého povrchu je ochranný hlien. Sliznice žalúdka nie je hladká, ale vytvára riasy tzv. Plicae gastricae. Dôležitou súčasťou sliznice sú potom žliazky produkujúce látky potrebné na trávenie potravy. Žliazky podľa svojho umiestnenia produkujú napr. Hlien, lyzozým, lipázy, pepsín, kyselinu chlorovodíkovú, známu tiež ako soľnou, vnútorný faktor, gastrín, serotonín ai.

Svalovina žalúdka

Svalovina žalúdka je tvorená tromi vrstvami, tieto silné svaly sa sťahujú, a tým vytvárajú tráveninu - chymus. Na konci žalúdka je potom prstencový sval - pylorus (vrátnik), pri prepúšťaní tráveniny do dvanástnika je relaxovanie, inak uzatvára žalúdok a bráni tak návratu obsahu dvanástnika, ktorý je zásaditý, späť do žalúdka.
Mechanické spracovanie by na trávenie, natrávenie potravy nestačilo, preto sa premiešava s látkami tvorenými žalúdkom - žalúdočnými šťavami. Pre proces spracovania potravy sú najdôležitejšie - kyselina chlorovodíková, enzýmy - pepsín, ktorý štiepi proteíny a lipáza štiepiace tuky.

Trávenie

Kyselina chlorovodíková vytvára v žalúdku kyslé prostredie, také potrebuje ku svojej činnosti pepsín. Uľahčuje trávenie mäsa, chráni vitamíny pred znehodnotením, napr. Vitamín C, zároveň ničí možné infekčné agens.

Doba trávenie závisí na druhu potravy. Tučnejšie strava v žalúdku zotrváva dlhšie, a to až 6 hodín. U sacharidovej potravy sú to 2-3 hodiny.

Mechanicky spracovaná a čiastočne natrávená potrava je peristaltickým pohyby žalúdočných stien posúvaná cez pylorus - zvierač vrátnikovi do duodena.

Najčastejšie ťažkosti žalúdka

Najčastejšími ťažkosťami spojenými so žalúdkom sú rôzne typy gastritíd - zápalov žalúdka, ktorý môže byť podráždený aj nesprávnym zložením potravy, infekcií ai. Ďalšou veľmi známou chorobou sú žalúdočné vredy vznikajúce dráždením žalúdočnej sliznice jednak zvýšenou kyslosťou žalúdočnej šťavy, jednak žlčovými kyselinami pri návrate tráveniny z dvanástnika (duodena) či porušením ochranných mechanizmov sliznice za prispenia baktérie H. pylori. Vzácnosťou potom nie je ani rakovina žalúdka či polypy.

 


 

comments powered by Disqus