Hematóm

Hematómy - inak tiež modriny alebo podliatiny

Hematómom sa nazýva výron krvi z ciev najčastejšie po nejakom traume, krv sa vylieva do tkaniva, do podkožia ai Za hematóm možno označiť každú modrinu či podliatinu, presnejšie však patrí označenie hematóm ku krvnému výronu v hlbších tkanivách a je spojený s opuchom.

Subdurálny hematóm

Môžeme rozdeliť hematómy na vnútorné a povrchové. Častejšie sú povrchové, ale vnútorné hematómy, kedy dochádza ku krvácaniu do orgánov, ich väzivových puzdier, pod okosticu, v lebke atď, môžu byť aj život ohrozujúce. Najčastejšie sa vstrebú samy, ale niekedy je nutné ich odsať.

Príčiny vzniku hematómu

 1. Traumatický - hematóm vzniká po úraze, následkom nárazu alebo úderu, kedy dôjde k poškodeniu cievnej steny a krv z nej uniká do okolia.
 2. Samovoľný, alebo po minimálnom podnetu - je mnoho príčin, kedy dochádza k vzniku hematómov, často je ich vznik v týchto prípadoch sprevádzané aj krvácaním napr z ďasien., Predĺženie doby krvácania ...

 

 •  Vrodené alebo získané poruchy vo zrážania krvi - hemofília
 •  Nedostatok vitamínu K
 •  Užívanie liekov na,, riedenie "krvi, proti agregáciu doštičiek-antitirombotika, antikoagulanciá napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, heparín
 •  Nedostatok vitamínu C
 •  Pečeňové choroby, pri nich je znížená syntéza zrážacích faktorov
 •  Poruchy funkcie kostnej drene, kedy sa tvorí menej krvných doštičiek
 •  aneuryzma
 •  Infekčné ochorenia - meningokoková meningitída

Krvné výrony môžeme deliť podľa ich veľkosti

 • Najmenší drobná bodkovitá krvácania sú petechie, najčastejšie sú spôsobené krehkosťou cievnych stien. Majú priemer do 2 milimetrov.
 • Ekchymóza je hematóm, ktorý je väčší ako 3 centimetre.
 • Prekrvením očných je už rozsiahlejšie krvácanie do kože a podkožia
 • Ako purpuru označujeme mnohopočetná bodkovitá krvácanie

Fyziológia hematómu

Povrchový hematóm má v počiatkoch krvavé, niekedy až modrasté zafarbenie, ktoré je dané prítomnosťou hemoglobín, lenže je krvným farbivom. V ďalšej fáze hematóm tmavne vplyvom odbúravanie hemoglobín na choleglobin a verdoglobin a následne prechádza do zelenej farby. V tej dobe dochádza k rozpadu hemoglobín a vzniká biliverdin, ktorý hematóm zafarbí do zelena. Biliverdin je premien na žltohnedý bilirubín.

V ďalších dňoch dochádza k vstrebaniu hematomového ložiská, a ak nedošlo k porušeniu tkaniva - napr pretrhnutiu kože, zahojí sa úplne bez následkov.

Krv, ktorá opustila cievu, môže byť dráždiť okolité tkanivá a vyvolať zápalovú odozvu, ktorá je sprevádzaná bolesťou s opuchom daného miesta.

Typy hematómov podľa lokalizácie

Najnebezpečnejšie hematómy sú v oblasti hlavy - lebky, kde rozoznávame

 • Epidurálna hematóm - vzniká po traume, kedy je úderom narušená celistvosť strednej meningeálnej artérie a krv sa dostáva do epidurálneho priestoru tj medzi tvrdou plienku mozgovú a lebku, hromadenie krvi a vzniknutý hematóm môžu spôsobiť útlak mozgu.
 • Subdurálny hematóm - vzniká traumou, kedy dochádza k narušeniu mozgových žíl. Krv z nich vyteká pomalšie do priestoru pod tvrdou plienku mozgovú. Príznaky sa objavujú neskôr než u epidurálneho hematómu.
 • Mozgový hematóm - príčinou je najčastejšie vysoký krvný tlak v mozgovom riečisku alebo aneuryzma.
 • Hematómy v oblasti skalpu sa často prejavujú akú hrče.

V lebke uložené hematómy sa najlepšie zobrazí napr pomocou RTG, CT alebo MRI.

 • Hematómy tiež sprevádzajú zlomeniny kostí, napr zlomeniny stehennej kosti, kostí panvových.
 • Intramuskulárnej hematómy sú veľmi bolestivé, pôsobí často opuch a zápalovú reakciu. Hoci sa môže zdať, že je tento stav neškodný, vzhľadom k tomu, že je sval umiestnený v povázce, ktorá nie je elastická, dochádza k nárastu tlaku v obmedzenom priestore a môže dôjsť napríklad k represii a poškodenie nervov.
 • Hematómy pod nechtom sú ľudovo nazývané tiež ploštice, sú pomerne bolestivé a sprevádza ich strata nechtu.
 • Hematómy v brušnej dutine - ak je krvácanie do voľnej brušnej dutiny, môže dôjsť k jeho zapuzdrenie a vytvorenie krvavé cysty, krvácanie môže byť v orgánoch či pod väzivové púzdra orgánov. Vzniknuté kolekcia krvi potom môžu narušovať funkciu orgánov a utláčať, spôsobiť zápal a ohroziť tak človeka na živote.
 • Hematómy intramuskulárnej a v dutine brušnej zistíme najlepšie pomocou UZ.

Liečba hematómu

Musíme zistiť príčinu vzniku hematómov, pokiaľ nie sú traumatického pôvodu, je nutné liečiť primárne ochorenie, vysadiť či zmenšiť dávky liekov na riedenie krvi atď Vhodné je pridať vitamín K, C alebo Ascorutin.

Vstrebávanie hematómu napomáhajú masti s obsahom derivátov heparínu napr Lioton, Heparoid.

Veľkosť modriny môžeme zmenšiť chladením postihnutej časti.

V prípade veľkých vnútorných hematómov, ktoré pôsobia problémy je nutné hematóm odsať a oblasť starostlivo,, vyčistiť ".

Komplikácie

Medzi komplikácie patrí opuch a zápal, pri vnútorných hematómov potom poškodenie orgánov. Veľké hematómy môžu byť kolonizované baktériami a byť tak zdrojom infekcie. Zvlášť mozgovej hematómy môžu kolikvovat - rozbřednou a skvapalní, tj vytvorí sa útvar, ktorý má vlastné puzdro a vo vnútri je vyplnený serózna tekutinou, a odolávajú vstrebania. Aj on môže byť miestom, ktoré kolonizujú baktérie. Pacient môže mať aj septické, život ohrozujúce stavy.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus