Krvácanie a hematóm, komplikujúci výkon, nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T810

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T81 - Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus