Hematóm panvy pri pôrode

Kód diagnózy podľa MKCH-10: O717

Kapitola: XV. Gravidita, pôrod a šestonedelie
Skupina: O71 - Iné pôrodné poranenie

 


 

comments powered by Disqus