Hematóm širokého väzu maternice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: N837

Kapitola: XIV. Choroby močovopohlavnej sústavy
Skupina: N83 - Nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice

 


 

comments powered by Disqus