Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Hlava

Kód diagnózy podľa MKCH-10: L899

Kapitola: XII. Choroby kože a podkožného tkaniva
Skupina: L89 - Dekubitálny vred - preležanina

 


 

comments powered by Disqus