Strach

Nie je žiadny človek na svete, ktorý by nikdy necítil strach, jedná sa o emóciu, kedy telo reaguje na hroziace nebezpečenstvo. Každý máme túto reakciu trochu inú a spúšťa jej iné podnety. V zásade je však strach veľmi dobrý a dokáže nás ochrániť pred hroziacim úrazom či dokonca smrťou.

Príznaky strachu

Podvedome totiž človek neurobí nič čoho sa bojí, a tak chráni svoj život.

Strach sa môže objaviť ako samostatná emócie alebo ako príznak nejakej duševnej či fyzickej choroby. My si v tomto článku napíše najznámejšie choroby, pri ktorých je strach medzi hlavnou príčinou.

Neurotické poruchy

Do tejto širokej skupiny chorôb patrí úzkostné poruchy, pri ktorých je medzi hlavnými príznakmi vedený práve strach. Úzkostné poruchy sa delí na tri základné podskupiny, kde môžete nájsť sociálnej fóbie, panickej poruchy, úzkostlivo-depresívne poruchy alebo fóbické poruchy.

Infarkt myokardu

Jedná sa o veľmi známe ochorenie, u ktorého je strach ako hlavný príznak. Je to hlavne tým, že strach je u akútneho infarktu myokardu naozaj typický a na prvý pohľad zrejmý. Bolesť na hrudi je totiž naozaj šokujúce a ľudia majú strach zo smrti skoro vo všetkých prípadoch.

Astma bronchiale

V prípade, že sa človek začne dusiť je na mieste strach. Preto je u tohto ochorenia jedným z hlavných príznakov uvedený. To isté platí aj u topenie, kedy je strach prítomný vždy.

Liečba strachu

Účinnou liečbou je psychoterapia, vyliečenie choroby, ktorá strach spúšťa, užívanie anxiolytík a dochádzania pravidelne k odbornému lekárovi alebo psychológovi.

Strach nás môže ochrániť alebo tiež úplne zničiť. Ak ovládne náš život, môžeme sa dostať do štádia kedy radšej ani nevychádzame z domu. Je veľmi dôležité všímať si svojich známych a rodinných príslušníkov. Akonáhle spozorujete, že majú z niečoho panický strach je dobré zájsť s týmto človekom k lekárovi a nepodceňovať strach.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus