Trikuspidálna insuficiencia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I071

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I07 - Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 


 

comments powered by Disqus