Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M402

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M40 - Kyfóza a lordóza

 


 

comments powered by Disqus