Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M190

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M19 - Iné artrózy

 


 

comments powered by Disqus