Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J920

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J92 - Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie

 


 

comments powered by Disqus