Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J929

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J92 - Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie

 


 

comments powered by Disqus