Melkerssonov-Rosenthalov syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G512

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G51 - Poruchy spánkového nervu (n. facialis)

 


 

comments powered by Disqus