Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G032

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G03 - Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými chorobách zatriedených inde a nešpecifikovanými príčinami

 


 

comments powered by Disqus