Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E441

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E44 - Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa

 


 

comments powered by Disqus